Hvad omfatter retningslinjerne?

Regelsættet finder anvendelse for enhver form for markedsføring af læskedrikke over for forbrugere i Danmark. Læskedrikke er ikke defineret specifikt i fødevarelovgivningen. I dette regelsæt omfatter begrebet ”læskedrikke” drikke, der typisk består af vand tilsat frugtsaft eller ekstrakter samt evt. syrer, salte og/eller andre godkendte tilsætningsstoffer samt aromastoffer.

”Læskedrikke” kan være sødet med sukker og/eller sødestoffer og kan være med eller uden tilsat kulsyre. Berigede læskedrikke er også omfattet af disse principper. Der bør udvises særlig agtpågivenhed ved udformningen af emballager, således at de ikke appellerer til børn. ”Læskedrikke” omfatter ikke produkter med varebetegnelsen ”juice”, ”frugtsaft”, ”koncentreret frugtsaft”, ”frugtnektar”, jf. definitionerne af disse produkter i frugtsaftbekendtgørelsen. Cider er også omfattet af regelsættet i det omfang, produktet ikke er omfattet af retningslinjerne for markedsføring af alkohol.

Kategorierne af drikkevarer udvikles konstant i et bevægeligt marked, og derfor vil det være naturligt, at dette afspejles i udformningen af disse principper.

Der er indbygget en særlig beskyttelse af børn under teenagealderen i regelsættet. Dette skyldes, at børn under teenagealderen ikke har de samme forudsætninger som teenagere og voksne for at vide, hvad der udgør en sund og varieret kost. Samtidig har børn under teenagealderen færre forudsætninger for at skelne reklamebudskaber fra andre informationer. Når børn nævnes i regelsættet, menes der således børn under teenagealderen. Derudover skal der også udvises påpasselighed over for unge.