Hvem står bag Læskedrikreklamenævnet?

Retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke er forhandlet mellem Bryggeriforeningen, Kreativitet og Kommunikation og De Samvirkende Købmænd.

Læskedrikreklamenævnet ledes af en uafhængig formand: Advokat Marlene Winther Plas fra DLA Piper.

For at fremme dialog, kontinuitet og ensartet praksis, kan repræsentanter for brancher, der ikke er berørt af en sag, deltage som observatører i nævnets møder. Dette vil medvirke til at sikre en fortsat bedre forståelse af de hensyn som ligger til grund for retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke.